Inovativne strategije za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu – europska razmjena o ulozi čimbenika u promociji zdravlja na radnom mjestu

Promicanje zdravlja na radnom mjestu je od bitnog značaja za radnike, njihove sindika-te i kompanije. Zajedno s različitim čimbenicima za edukaciju o sigurnosti na radu i u suradnji s organizacijama:

 

• IG Metall Salzgitter-Peine, ured Salzgitter – Peine njemačkog sindikata u teškoj industriji, strojarstvu i elektronici

• NiedersachsenMetall, Udruženje poslodavaca metalske industrije Donje Saske,

• Demografieagentur für die Niedersächsische Wirtschaft in Deutschland, Agencija za demografiju industrije Donje Saske

• EKN, Sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

• VASAS, Sindikat metalaca Mađarske, i

• KZZ “Metalowcy”, Sindikat metalaca Poljske

 

ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen (RAD I ŽIVOT Donja Saska) želi uvesti i razviti kon-cepte koje se temelje na sudjelovanju i koji se mogu implementirati u u Donjoj Saskoj, zemljama sudionicama projekta, možda čak i šire u Europi. Projekt je sufinanciran od Europske Unije.

 

Ciljevi su promovirati socijalni dijalog između poslodavaca i radnika te razvijanje strate-gija socijalnih partnera radi prevencije zdravlja i rizika u kompanijama.

 

Učenjem o drugačijim oblicima promicanja zdravlja u kompanijama i razmjenom dobre prakse između zemalja sudionica, povjerenici zaštite na radu će dobiti novi podsticaj. To je ono za što se ovaj projekt zalaže.

 

Na ovim ćemo Vas stranicama obavještavati o našem radu. Pozdravljamo svaku povrat-nu informaciju!