Innowacyjne strategie ochrony i bezpieczeństwa zdrowia i życia w miejscu pracy – europejska wymiana na temat roli osób odpowiedzialnych za promocję zdrowia na poziomie zakładowym

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest istotnym zagadnieniem dla pracowników, ich związków zawodowych oraz również dla zakładów. Razem z różnymi przedstawicielami BHP we współpracy z organizacjami:

  

• IG Metall Salzgitter-Peine, biuro administracyjne Salzgitter – Peine z niemieckiech związków zawodowych z branży przemysłu ciężkiego, technologicznego, elektronicznego

• NiedersachsenMetall, dolnosaksońska organizacja pracodawców z branży metalurgicznej

• Demografieagentur für die Niedersächsische Wirtschaft in Deutschland, Urząd do spraw demograficznych dla przemysłu Dolnej Saksonii w Niemczech

• EKN, chorwacki związek zawodowy z branży chemicznej

• VASAS, węgierski związek zawodowy metalowców

• KZZ “Metalowcy”, polski związek zawodowy metalowców z branży przemysłu metalowego

 

ARBEIT UND LEBEN Dolna Saksonia chciałaby przedstawić i rozwinąć koncepcje zorientowane na uczestnictwo które mogłyby zostać wdrożone w Dolnej Saksonii, w państwach uczestniczących w projekcie, a nawet w całej Europie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Celami jest promocja dialogu społecznego pomiędzy pracodawcami i pracownikami oraz rozwinięcie strategii społecznego partnerstwa dotyczącego opieki zdrowotnej oraz zapobieganiem ryzyka w zakładach pracy.

 

Poprzez zapoznawanie się z formami promocji zdrowia w zakładach oraz wymiany dobrych praktyk mających miejsce w państwach biorących udział w projekcie, przedstawiciele BHP będą wzmocnieni o nowe doświadczenia. Taki jest cel projektu.

 

Na tych stronach będziemy Was informować o przebiegu naszej pracy. Informacja zwrotna jest zawsze przez nas mile widziana.